Hallinto

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten valmistelusta sekä toimeenpanosta.

Jäsenet:

 • Ossi Poikonen, puheenjohtaja
 • Helena Kukkamo, varapuheenjohtaja
 • Tero Hanhiniemi
 • Simo Jämsä
 • Minna Jouhtimäki
 • Liisa Vesterinen
 • Saara Kässi-Jokinen
 • Janne Mörsky
 • Taru Ollikainen

 

 

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita valtuustolle. Aloite on annettava kirjallisena valtuuston puheenjohtajalle, joka toimittaa sen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Ohje- ja johtosäännöillä tätä valtaa voidaan siirtää kirkkoneuvostolle ja sen alaisille johtokunnille. Valtuusto päättää mm. veroprosentista, lainojen ottamisesta, kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat

1) kirkon ja siihen kuuluvien rakennusten tai siunauskappelin rakentamista tai 14 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua korjaamista sekä kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon tai leiri- ja kurssikeskuksen rakentamista taikka hautausmaan perustamista tai laajentamista; (20.12.2002/1201)

2) kiinteän omaisuuden luovuttamista; tai

3) uuden viran perustamista.

 

Kirkkovaltuusto 2015

 • Esa Ryynänen, puheenjohtaja
 • Pekka Kajarinne, varapuheenjohtaja
 • Annala Antti
 • Asunmaa Kaija
 • Hanhiniemi Tero
 • Jouhtimäki Minna
 • Jämsä Simo
 • Järvinen Virpi
 • Kajosmäki Salli
 • Kanerva-Murtomäki Marjut
 • Korkeala Mervi
 • Kostamo Inkeri
 • Kukkamo Helena
 • Kässi-Jokinen Saara
 • Lihjamo Pirkko
 • Länkinen Marja
 • Mörsky Janne
 • Ollikainen Taru
 • Pessinen Minna
 • Pummila Ari
 • Hyvätti Taina
 • Vainio Salla
 • Vesterinen Liisa

 

Seurakunnan organisaatio

organisaatio

© 2019 Keuruun Seurakunta