Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräys on lähimmäisen rakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Tuotosta 60% menee Kirkon Ulkomaanavun kautta kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun, 20% käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20% kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.

Keräys järjestetään helmi-huhtikuussa, mutta keräyslupa on voimassa ympäri vuoden. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. www.yhteisvastuu.fi

Yhteisvastuu 2020 SINÄ RIITÄT HYVÄÄN VANHEMMUUTEEN. Tue maailman tärkeimmän työn tekijöitä – isiä ja äitejä – Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Puolet kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolella Suomea. Apu voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettava tuki kuormittuneille perheille. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä osuudesta käytetään keräävän seurakunnan kautta vanhemmuutta tukeviin toimintoihin.
Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Tänä vuonna tuki keskittyy vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin, esimerkiksi naisten ja äitien koulutukseen ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamiseen. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Yhteisvastuukeräyksen tuotto v.2020 Keuruun seurakunnassa oli 3 357,43€ 

        Kiitos keräykseen osallistuneille!

© 2020 Keuruun Seurakunta