Hallinto

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten valmistelusta sekä toimeenpanosta.

Jäsenet:

 • Ossi Poikonen, puheenjohtaja
 • Helena Kukkamo, varapuheenjohtaja
 • Liisa Vesterinen
 • Tuomo Riikonen
 • Ari Pummila
 • Kimmo Kypärä
 • Maarit Puro
 • Minna Jouhtimäki
 • Marja Länkinen

 

 

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita valtuustolle. Aloite on annettava kirjallisena valtuuston puheenjohtajalle, joka toimittaa sen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Ohje- ja johtosäännöillä tätä valtaa voidaan siirtää kirkkoneuvostolle ja sen alaisille johtokunnille. Valtuusto päättää mm. veroprosentista, lainojen ottamisesta, kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat

1) kirkon ja siihen kuuluvien rakennusten tai siunauskappelin rakentamista tai 14 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua korjaamista sekä kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon tai leiri- ja kurssikeskuksen rakentamista taikka hautausmaan perustamista tai laajentamista; (20.12.2002/1201)

2) kiinteän omaisuuden luovuttamista; tai

3) uuden viran perustamista.

 

Kirkkovaltuusto 2019

 • Esa Ryynänen, puheenjohtaja
 • Simo Jämsä, varapuheenjohtaja
 • Asunmaa Kaija
 • Hanhiniemi Tero
 • Hyvätti Taina
 • Jouhtimäki Minna
 • Kukkamo Helena
 • Kypärä Kimmo
 • Lampinen Seppo
 • Lintula Juho
 • Länkinen Marja
 • Oksanen Harri
 • Pummila Ari
 • Puro Maarit
 • Rantanen Hannu
 • Riikonen Tuomo
 • Rinne Maija
 • Ruokola Marko
 • Ryynänen Riitta
 • Vehmasaho Taija
 • Vesterinen Liisa
 • Viitanen Raimo
 • Vuolle-Apiala Kastehelmi

Seurakunnan organisaatio

organisaatio

 

Johtokunnat

Kasvu

puheenjohtaja Harri Oksanen

Taija Vehmasaho
Juho Lintula
Marko Ruokola
Hanna-Kaisa Rahikainen
Satu Soutolahti

 

Palvelu

puheenjohtaja Kastehelmi Vuolle-Apiala

Raimo Viitanen
Hannu Rantanen
Kaija Asunmaa
Juho Lintula
Helena Kukkamo

 

Yhteys

puheenjohtaja Timo Koskinen

Liisa Vesterinen
Tuomo Kyllästinen
Anna-Liisa Talvitie
Seppo Lampinen
Kastehelmi Vuolle-Apiala

 

Haapamäen piirineuvosto

puheenjohtaja Minna-Leena Pessinen

Tuomo Riihonen
Tellervo Hankilanoja
Esa Palmén
Jorma Honkamäki
Marjut Kanerva-Murtomäki

 

Pihlajaveden kappelineuvosto

puheenjohtaja Tero Hanhiniemi

Pertti Jartti
Simo Jämsä
Kaija Asunmaa
Laila Ulvinen
Taina Hyvätti

© 2020 Keuruun Seurakunta